חברת ישג"ב עמדה בתנאים המחמירים של ISO 9001 – על ידי מכון התקנים הישראל

ישג"ב הובלות ושליחויות נמצאה מתאימה לדרישות תקן 9001:2008. התעודה הוענקה מכון התקנים הישראלי.

תעודה זו מוענקת לחברות אשר עומדות בתנאי האיכות המחמירים של מכון התקנים הישראל.